Briefing: Jak podat letový plán

Domů » Pro Piloty » Briefing » Briefing: Jak podat letový plán

Letový plán

  • Letový plán je dokument, který obsahuje informace o zamýšleném letu.
  • Součástí letového plánu jsou  údaje o letadle, plánované trati, vybavení letadla,  posádce a další potřebné informace
  • Každému letadlu letícímu s aktivovaným letovým plánem je poskytována pohotovostní služba.
  • Letový plán nemusí být podán na každý let. Pro vnitrostátní lety za VFR nebo na let z ČR do Německa či na Slovensko není letový plán nutný.
Jak vyplnit letový plán?

Po kliknutí na ikonu I se zobrazí základní a nejčastější používané informace pro lety VFR. Kompletní seznam a návod na vyplnění letového plánu je obsažen v Doplňku 2 předpisu L4444, 

Časté chyby
  • V letovém plánu nikdy nepoužívejte při vyplňování pomlčku!
  • Pole 7, identifikace letu: vyplňuje se identifikací letu bez mezer a pomlček.
  • Pole 9, počet letadel: vyplní se jen v případě, že jde o více letadel než jedno.
  • Pole 9, typ letadla: pokud v dokumentu ICAO DOC 8643 uvedený typ není, uvede se ZZZZ a v poli 18 se uvede typ letadla v otevřené řeči.
  • Pole 15: pokud je uvedeno v tomto poli STAY indikátor musí se v poli 18 uvést položka STAYINFO a popis činnosti.
  • V poli 19, počet osob: uvádí se počet osob ve formátu 6, 19, 120 ne 006, 019.
Jak podat letový plán?

IBS je aplikace Řízení letového provozu, která poskytuje jak registrovaným tak neregistrovaným uživatelům služby pro předletovou přípravu. 

Jak na to?

Musíte mít registraci do systému, zaregistrovat se lze přímo na stránkách http://ibs.rlp.cz, případné dotazy na ibs@ans.cz.

1. zaregistrovat se do systému

2. otevřít si v nabídce plánování letů položku NOVÝ LETOVÝ PLÁN

3. vyplnit otevřený formulář letového plánu včetně pole 19

4. provést validaci

5. FPL odeslat na ARO ke zpracování

6. počkat na zprávu z ARO ORM (Operational Reply Message ACK, MAN,REJ) zprávu na IFR a kombinované lety IFR/VFR, VFR/IFR, nebo se v případě VFR letů vrátí potvrzení FPL OK v případě, že FPL je v pořádku, nebo FPL NOT OK v případě, že FPL potřebuje nějakou úpravu

7. všechny tyto zprávy obdržíte současně nejen do počítače, ale i jako SMS zprávu na mobilní telefon
Poznámka: FPL lze před odesláním na ARO ověřit ve validačním systému IFPS

8. v případě jakýchkoliv problémů se obraťte na pracovníka ARO ve službě

Pro telefonické podání letového plánu kontaktujte pracovníka ARO na tel. číslech:

Praha: 220 562 638, 22037 4138, 22037 4101

Brno: 548 424 877

Ostrava: 596 693 412

Karlovy Vary: 353 331 105

Při telefonickém předložení letového plánu dle pravidel IFR nebo kombinovaného IFR/VFR a VFR/IFR je předkladatel povinen si před zahájením letu ověřit, zda letový plán byl akceptován, popřípadě zda byla obdržena časová mezera pro vzlet.

Vyplněný formulář letového plánu lze podat osobně přímo na Ohlašovně letových provozních služeb. Při podání FPL na let IFR nebo kombinovaný let IFR/VFR, VFR/IFR vyčkejte na ACK zprávu, což je potvrzení správnosti letového plánu z IFPS (Integrated Flight Plan Processing System), při podání FPL na let VFR dostanete potvrzenou kopii FPL.

Frazeologie:

Aktivace: Praha Information, OK-FCZ, Cessna 172 z Roudnice do Drážďan s letovým plánem, čas vzletu 50.

Ukončení: Praha Information, OK-FCZ, z Roudnice do Liberce, přistání v Liberci bude v čase 25.

pozn. Pokud se vzlet a aktivace odehrává během stejné celé hodiny, používají se k oznámení času pouze minuty.

Ukončení za letu: Praha Information, OK-FCZ, ukončuji letový plán.

pozn. Není možné ukončit VFR letový plán za letu, který  vede přes hranici FIR Praha.

Nikdy nezapomeňte po přistání ukončit svůj letový plán!

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás!

Ke svým klientům přistupujeme individuálně. Napište nám nebo zavolejte jakékoli Vaše přání  ohledně výcviku.